-eng Strefa Premium

-eng Dlaczego Premium?

Coraz powszechniejsza staje sięprodukcja odzieży z łatwych oraz prostych w utrzymaniu materiałów. Także fabryki zajmujące sięprodukcjątkanin z bardzo delikatnych włókien, poddająswoje produkty odpowiedniej obróbce, tak aby mogły byćpoddawane procesowi delikatnego czyszczenia w wodzie. Tendencje te wpłynęły na zmianęnorm europejskich pod znakiem ISO 3758.

Nie oznacza to jednak wycofania z rynku produktów odzieżowych wykonanych z najdelikatniejszych lub całkowicie niestandardowych materiałów. Zabrudzenia takowych produktów, czyszczenie i konserwacja w celu zachowania jej pierwotnej formy i nieskazitelnego wyglądu bardzo często powinna przebiegać według ściśle określonych wytycznych, wymagających profesjonalnych urządzeń i preparatów. W innych przypadkach odzież taka, niejednokrotnie bardzo kosztowna, może ulec zniszczeniu podczas niewłaściwego czyszczenia. Z tych właśnie powodów stworzyliśmy w naszej firmie grupęusług Premium.

-eng Strefa Premium

Dzięki możliwościom i elastyczności programowej naszego systemu dopasowujemy indywidualnie etapy procesu czyszczenia do konkretnej, dostarczonej przez Klienta odzieży, w oparciu o cechy materiałów z których jest ona wykonana oraz zaleceńjej producenta. Ceny za usługi w ofercie Premium uzależnione są od wymienionych powyżej czynników, a nasz personel uzgadnia je indywidualnie z danym Klientem przed przystąpieniem do wykonania usługi.