Oświadczamy, iż używane przez nas symbole Woolmark® oraz Electrolux® są zastrzeżonymi znakami towarowym firm Woolmark Company (www.woolmark.com) oraz Electrolux Professional (www.professional.electrolux.com) i posługujemy się nimi oficjalnie na podstawie stosownych, uprawniających ku temu certyfikatów.